8. den: Štědrost – přijímat a dávat

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 28,8–10„Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z…

7. den: Obrácení – proměnit srdce i mysl

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 28,3–6„Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had…

6. den: Pohostinnost – prokazovat neobyčejnou laskavost

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 28,1–2.7„Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny…

5. den: Síla – lámat chléb na cestu

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,33–36„Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil: ‚Už čtrnáct dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste o hladu. Proto vás vybízím,…

4. den: Důvěra – nebojte se a věřte

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,23–26„Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny,…

3. den: Naděje – Pavlovo poselství

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,22.34„Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. (…) Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě…

2. den: Osvícení – hledat a předávat Kristovo světlo

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,20„Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme.“Ž 119,105–110Mk 4…

1. den: Smíření - hodit náklad přes palubu

Biblické úvahy a modlitby na osm dní v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Sk 27,18–19.21„Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili; a třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní…

Svatodušní novéna 2019

Pátkem po Nanebevstoupení Páně začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - tj. 9 dní modliteb za vylití Ducha sv. před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. Připojme i svoji modlitbu a nechme se inspirovat např.:touto svatodušní novénou od P. V. Kodeta..…

Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek

Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční, tj. svátkem Božího Milosrdenství. Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, která se modlí na obyčejném růženci. Korunka k Božímu…