Co je vůbec důležité?

Co je v životě člověka důležité?

Byli jsme stvořeni do vztahu. A ve vzájemných vztazích také máme žít, jsou naší každodenní zkušeností (ať už pozitivní, nebo v některých případech i negativní). Byli jsme stvořeni do vztahu. Jsou dva základní vztahy, které máme prožívat. Vztah člověka s člověkem a vztah člověka s Bohem. To je naše základní určení, tak jsme byli stvořeni.

Se vztahem vždy souvisí komunikace. I mlčení pramenící z nezájmu je komunikace, i nevšímání si je komunikace. Na co chci poukázat je jedna skutečnost.

Co se týká vztahu a komunikace můžu všechno ze vztahu člověk – člověk vztáhnout na vztah člověk – Bůh. Co to znamená? Představ si, že sedíš sám(a) v místnosti s jedním člověkem. Co uděláš? Jak se budeš chovat? Možná, že se nejprve jeden z vás nesměle zeptá na jméno, nebo se sám představí, řeknete si pár společenských frází, časem poznáte, že máte pár věcí společných atd. Teď bych mohl pokračovat v popisu seznamování vás dvou, kteří jste se viděli poprvé v životě a mohl bych dojít až k tomu, že se z vás stali přátelé na život a na smrt.

Totéž platí o vztahu s Bohem. Jako bychom vstoupili do místnosti, kde byl Bůh a teď je na nás, co uděláme. Můžeme sedět a zaobírat se vlastními starostmi, sami sebou, povídat si, spokojeně žít svým životem. Nebo, můžeme začít navazovat kontakt. A to nejde bez komunikace. Z té Boží strany je vždy vše připraveno, ale z té naší...?

Jak ti je když jsi s osobou, kterou máš rád? Jak ti je, když jsi se svým nejlepším přítelem nebo přítelkyní? Jak spolu hovoříte, jak prožíváte společné chvíle, jak živíte a upevňujete svůj vztah? Pokud se s druhým nebudu chtít setkávat, pokud se sním nebudu chtít bavit o všem, co prožívám, pokud ho nebudu chtít poznat, co se jemu líbí, co jemu vyhovuje, co on má rád, tak nelze prohloubit, navázat a udržet vztah. Pokud se svým přítelem nechci žít, vidět ho, setkávat se s ním, tak přátelství končí! Stejným způsobem to je i s Bohem.

Komunikace? To je rozhovor, hovor, povídání, ale i naslouchání, poslouchání, také mlčení, zájem o druhého...

Ve vztahu k druhému člověku hovoříme o komunikaci ve vztahu k Bohu hovoříme o modlitbě...

Bůh, ale není ledajaký partner našeho vztahu. Je to partner, přítel, který je jen tak mimochodem, mimo jiné, všemohoucí, vševědoucí, nekonečně spravedlivý a milosrdný... a navíc on sám je Láska. Jak krásné musí být s takovým přítelem komunikovat, modlit se...!

p. jenda (frantisek07)

Duchovni signaly.cz