V týdnu modliteb za signály.cz jsme slavili památku mučedníka svatého Josafata. Biskupa v běloruském Vitebsku, který byl zavražděn pro vytváření a upevňování jednoty mezi Východem a Západem. Tento týden jsme též mohli zažít jednotu. Jednotu ve společném úmyslu, jednotu v modlitbě a to není málo. Protože jakákoli jednota se podílí na té největší, kterou je Bůh sám, a naplňuje tak přání samotného Ježíše Krista „Tak ať oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne."

Chci proto poděkovat, vám všem, kteří jste se zapojili do týdne modliteb za signály.cz a použili připravené materiály i vám, kteří jste se za signály.cz modlili jinou formou.

Plody zřejmě nebudou vidět hned, ale duchovní bohatství, které bylo vaší modlitbou vytvořeno se jistě neztratí.

Ještě jednou díky!

p. jan krbec, duchovní signály.cz