Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa
a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.

Nebeský Otče,

učiň z nás svědky tvého milosrdenství.

Nauč nás přinášet víru pochybujícím,

naději rezignovaným,

lásku ochablým,

odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky,

kterou jsi v nás roznítil,

stane ohněm přetvářejícím lidské srdce

a obnovujícím tvář země.

 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás. Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

https://krakov2016.signaly.cz/1408/modlitba-za-svetovy-den-mladeze