Shromážděni pospolu,

když usedáme ke stolu,

jak Pán Ježíš s učedníky,

vzdáváme ti Bože díky.

Za ty dary požehnané 

přijmi srdce odevzdané. Amen.