Přímluvy

Kristus nás vyzývá k následování i za cenu oběti. Abychom byli ochotni a schopni na jeho výzvu odpovědět, jak náleží, prosme ho a volejme k němu: Pane, smiluj se.

  1. Když máme potíž objevit své místo v církvi: Pane, smiluj se.
  2. Když je nám zatěžko modlit se za ty, kdo nás pronásledují: Pane, smiluj se.
  3. Když neumíme najít své štěstí v tom, že ti sloužíme: Pane, smiluj se.
  4. Když zapomínáme na to, že jsme stvořeni ke tvému obrazu a podobě: Pane, smiluj se.
  5. Když se bojíme vydávat o tobě svědectví: Pane, smiluj se.
  6. Když si netroufáme odpovědět na tvé volání: Pane, smiluj se.
  7. Když nám chybí víra, naděje a láska: Pane, smiluj se.
  8. Když se hroutí naše jistoty: Pane, smiluj se.
  9. Když nás děsí samota a opuštěnost: Pane, smiluj se. 
  10. Když se setkáváme se smrtí: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Pane Ježíši Kriste, a stůj při nás ve chvílích zkoušek, abychom vytrvali v této víře a nesešli z cesty, kterou nás vedeš k Otci. Vždyť ty žiješ a kraluješ na věky věků. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.