Přímluvy

Bůh nechce, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a došel spásy. S důvěrou v jeho milosrdenství prosme:

  1. Bože, Otče veškerého milosrdenství: Posiluj ve své církvi kající smýšlení a touhu po obrácení a proměně srdce.
  2. Chraň nás před ukvapeností, pýchou a sklonem odsuzovat druhé.
  3. Nauč mladé lidi respektovat intimitu druhých a chránit svou vlastní.
  4. Pomoz nám zastávat se odsuzovaných, pronásledovaných a nespravedlivě odsuzovaných.
  5. Proveď zemřelé údolí stínu smrti a dej jim odpočinout v pokoji.

Obracíme se k tobě s důvěrou, náš Pane a Bože, přestože jsme slabí a hříšní. Dovoláváme se však zásluh tvého Syna, které pro nás získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.