Přímluvy

Bůh nám slibuje nový domov ve věčné vlasti – svém království. S důvěrou v jeho slovo se k němu obracejme a volejme:

  1. Bože, dárce všech dobrých darů: Učiň svou církev domovem pro všechny národy, ať překonává rozdělení, předsudky a šovinismus.
  2. Žehnej všem upřímným snahám o spravedlivý mír a pokoj mezi národy.
  3. Dej mladým lidem otevřené srdce, ochotné pomáhat všem potřebným bez ohledu na jejich původ, rasu, barvu pleti nebo vyznání.
  4. Ze všech, kdo nosí tvé jméno, učiň hlasatele a služebníky pokoje mezi všemi lidmi.
  5. Všechny zemřelé přijmi do svého domu, kde je mnoho příbytků.

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tvůj Syn zemřel, aby všechny tvé děti shromáždil vjedno. Pro jeho smrt a zmrtvýchvstání vyslyš jeho i naše prosby a veď nás k pravé jednotě, lásce a svornosti. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.