Přímluvy

Bůh, náš nebeský Otec, chce být uctíván v Duchu a pravdě. Obraťme se proto k němu s důvěrou a volejme k němu:

  1. Bože nejvýš svatý: Dej své církvi dar hlásat tvou pravdu všem národům srozumitelně a s láskou.
  2. Nauč nás důvěřovat ve tvou pomoc i ve chvílích soužení, útisku a pronásledování.
  3. Dej nám poznat pravdu, která nás osvobodí.
  4. Dej mladým lidem sílu odolávat nástrahám zla, aby se nesklonili před falešnými bohy a vytrvali ve slově tvého Syna.
  5. Osvoboď všechny, kdo se nedovedou vymanit ze hříchu, závislostí a všech dalších pout.
  6. Všem zemřelým dej odpočinek ve svém vítězném domově.

Vyslyš naše prosby, náš dobrotivý Otče, a veď nás cestou pravdy, abychom konali tvé skutky a připravovali cestu tvému Království, jak nás tomu učil tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, jenž žije a kraluje navěky věků. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.