Přímluvy

Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak byl povýšen Syn člověka. Pohleďme tedy s důvěrou ke Kristovu kříži a volejme k našemu Pánu: Kriste, smiluj se.

  1. Nad celou církví, nade všemi, kdo nesou a hlásají tvé jméno: Kriste, smiluj se.
  2. Nad těmi, kdo pro víru v tebe snášejí pronásledování: Kriste, smiluj se.
  3. Nad mladými lidmi, kteří hledají své místo v životě: Kriste, smiluj se.
  4. Nad nemocnými, trpícími a zoufalými: Kriste, smiluj se.
  5. Nad těmi, kdo nedovedou najít smysl své existence: Kriste, smiluj se.
  6. Nad těmi, kdo si chtějí sáhnout na život: Kriste, smiluj se.
  7. Nad těmi, kdo hledají pravdu a lásku: Kriste, smiluj se.
  8. Nad těmi, které trápí jejich malá víra, kdo kolísají a nevědí kudy kam: Kriste, smiluj se.
  9. Nade všemi zemřelými: Kriste, smiluj se.

Smiluj se, Pane, a buď naší posilou, dej, ať ve všech těžkostech hledáme oporu ve tvém kříži a s důvěrou vyhlížíme tvé zmrtvýchvstání. Vždyť ty jsi náš Pán a Bůh, ty žiješ a kraluješ na věky věků. – Amen.

Zdroj: http://tmm.signaly.cz.