Modlitby za nejmenší za nejmenší

P. Jiří Korda, www.modlitbyzanejmensi.cz

Březen 2015: Za obrácení katolických politiků pošlapávajících úctu k životu a rodině.
Duben 2015: Za občany EU, kteří se nebojí hájit manželství, rodinu a děti.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Jedním z těžkých úkolů otců biskupů je komunikace s mocnými tohoto světa. Na jedné straně jasné běda, pokud by neplnili svou prorockou úlohu hlásat Krista, ať
je to vhod nebo nevhod, na druhé straně potřeba činit tak s moudrostí, rozvahou a láskou. Vždyť jejich jednání může mít dopad na mnoho lidí, zvláště křesťanů. Nicméně snad i každý farář má zkušenost s některými lokálními politiky, kteří jsou víře a církvi vzdáleni, někdy dokonce vůči nim v opozici. Ale i takoví někdy mile překvapí. Nedávno někdo zničil velký kříž u jedné obce na Hořovicku. Komunistický starosta sám přišel za panem farářem, že nechá kříž obnovit. O to víc pak zamrzí, když politik bijící se v kostele v prsa, se dopouští korupce, hlasuje proti církvi, podporuje potraty a eutanazii, nevystoupí proti pošlapávání práv rodiny. V naší zemi se křesťané působící v politice často k víře moc nehlásí. Naopak v zemích s více katolíky to může být dobrý předvolební tah: Hlasujte pro jednoho z vás! V 55. žalmu se píše: „Kdyby mě potupil nepřítel, dovedl bych to snést, kdyby se nade mě vypínal, kdo mě nenávidí, skryl bych se před ním. Ale byls to ty, můj druh, můj přítel a důvěrník! Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě.“ To, že nevěřící politik nějak jedná, je třeba nemilé, ale pochopitelné. Ale že tak jedná katolík? Proto se modlíme v březnu zvláště za katolické politiky, vždyť skrze ně může Duch svatý působit při rozhodováních o naprosto stěžejních záležitostech.

Všichni moc dobře víme, že nadávání, jak jsou politici hrozní, je k ničemu. A navíc, odkud se ti politici vzali? No přeci z našich řad, oni sem nepřiletěli z Marsu. Takže ani my nejsme z obliga. Již při obřadu křtu jsme jasně voláni k podílu na prorocké službě církve: „Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a Ducha svatého, přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Amen.“ Mnozí z vás jste si toho vědomi a bez ohledu na různá protivenství pracujete s plným nasazením na šíření Božího království. V dubnu budeme proto v modlitbách zvláště pamatovat na Vás a na všechny bratry a sestry v Evropské unii, kteří se nebojí jasně přihlásit ke Kristu, k církvi a Božím zákonům. Údajně jsme demokratická společnost se svobodou slova. Když nahá feministka o Vánocích přelezla hrazení a chtěla na svatopetrském náměstí ve Vatikánu ukrást z betléma sošku Ježíška, bylo to ve všech zprávách. Když milión Francouzů demonstrovalo proti pošlapávání práv rodiny a někteří z nich při tom byli brutálně napadeni policií, medii to prošlo tak mimoděk. Jsme totiž v Evropě,
kde je smí říkat a dělat (téměř) všechno. Nebo také něco neříct. Vždyť přeci pravda je to, jak to já cítím a jak se mi to hodí. 

Prosím také velmi naléhavě, buďme kritičtí k tomu, co čteme nebo posloucháme! Opakovaně se setkávám s věřícími, kteří informace o víře, církvi či papežovi čerpají z běžných periodik, dokonce i z bulváru. Máme Televizi Noe, Lumen,
Rádio Proglas, Katolický týdeník, časopis Světlo atd. Rádio Vatikán (radiovaticana. cz) zveřejňuje celé promluvy papeže, máme také katolické internetové stránky, např. cirkev.cz, katolik.cz, pastorace.cz. Polsky hovořícím doporučuji např. opoka. org.pl, fronda.pl. nebo tv-trwam.pl.

Na závěr bych Vám rád odcitoval, co řekl papež František na adresu rodin s více dětmi. Reaguji právě na různé zkreslující informace z našich medií o papežově postoji k vícečetným rodinám. Setkání s rodinami a mládeží v Manile byly vrcholnými momenty návštěvy na Filipínách. Rodiny jsou pro život společnosti podstatné. Je potěšující a nadějné vidět tolik početných rodin, které přijímají děti jako opravdový Boží dar. Ony vědí, že každé dítě je požehnáním. Slyšel jsem, jak někteří tvrdí, že rodiny s mnoha dětmi a četné děti jsou jednou z příčin chudoby. Domnívám se, že je to zjednodušující. Mohu říci a můžeme říci všichni, že hlavní příčinou chudoby je ekonomický systém, který ze svého středu odstranil člověka a místo něho tam umístil bůžka peněz; ekonomický systém, který neustále vylučuje děti, staré, mladé a nezaměstnané… a vytváří skartační kulturu, v níž žijeme. Na skartované lidi jsme si už zvykli. Toto je hlavní důvod chudoby, nikoli početné rodiny. S odkazem na postavu svatého Josefa, který chránil život Svatého Dítěte a je v této zemi tolik uctíván, jsem připomněl, že je zapotřebí chránit rodiny, které čelí různým hrozbám, aby mohly dosvědčovat krásu rodiny v Božím plánu. Rodiny je třeba chránit také před novými ideologickými kolonizacemi, které napadají
jejich identitu a poslání. (radiovaticana.cz)

Vyprošuji Vám i Vašim blízkým hojnost Božího požehnání!
Jiří Korda, kněz Kristův