Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
zář opravdové lásky, 
k vám se s důvěrou obracíme.

Svatá Rodino Nazaretská, 
učiň z našich rodin
rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla, 
opravdové školy evangelia
a malé domácí církve.

Svatá Rodino Nazaretská, 
ať už rodiny nikdy nezakoušejí
násilí, uzavřenost a rozdělení: 
kdo je raněn nebo pohoršen, 
ať rychle zakusí útěchu a zahojení.

Svatá Rodino Nazaretská, 
kéž příští biskupský synod, 
probudí ve všech vědomí
posvátného a nezcizitelného charakteru rodiny, 
její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria a Josefe, 
slyšte a vyslyšte naši prosbu. 
Amen. “

Zdroj a další informace: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21649