Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.

„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře.  

Tým pro pastoraci povolání v ČR sestavil brožurku, která nabízí modlitby a úvahy na téma povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Zájemci v nich naleznou různé inspirativní texty, které mj. obsahují také zamyšlení a osobní zkušenosti některých českých a moravských biskupů. Brožurku je možné také použít při přípravě adorací, křížových cest a jiných společných i osobních modliteb.

Ti, kdo hledají povolání, se mohou také inspirovat na webových stránkách www.hledampovolani.cz.

Kněží jsou dále vyzváni, aby prosby o povolání zařadili do přímluv při mši svaté.

„To, co si Pán Ježíš přeje, aby se i člověk účastnil svou touhou a modlitbou na daru povolání, ukazuje, jak daleko jde se svou důvěrou k člověku,“ uvádí v brožurce královehradecký světící biskup Josef Kajnek. „Bůh má větší starost o člověka, o jeho štěstí a naděje, než jsme to my schopni vyjádřit. Nicméně nejedná s námi v duchu mentality naší postmoderny ´o nás bez nás´. Děkujme mu, že nás povzbuzuje k modlitbě za uskutečňování plánu jeho lásky a obrovské starostlivosti o tento svět. Modlitbou se člověk spojuje s tajemstvím všemohoucí dobroty a lásky.“

Týden vyvrcholí v neděli Dobrého Pastýře, kdy si církev na celém světě připomene Světový den modliteb za povolání. Poselství, které k této příležitosti napsal papež František, má název „Exodus jako základní zkušenost povolání“.

Převzato z: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tyden-modliteb-za-duchovni-povolani-2015/