Letošní poselství papeže Františka ke 49. světovému dni sdělovacích prostředků 17. května 2015 nese název "Sdílet rodinu: přednostní prostředí pro setkání v nezištné lásce".

Dnešní výzva tedy spočívá v tom, abychom se znovu naučili vyprávět, a nejen jednoduše vytvářeli a konzumovali informaci. To je směr, kterým nás vedou dnešní mocné a cenné komunikační prostředky. Informace je důležitá, ale nestačí, protože velmi často zjednodušuje, staví proti sobě rozdílnosti a různé pohledy s požadavkem zařadit se k jednomu nebo k druhému, místo toho, abychom upřednostňovali celostní pohled...

Média mají často tendenci představovat rodinu ne jako konkrétní místo pro život, ale jako nějaký abstraktní model, který lze buď přijmout, nebo odmítnout, obraňovat ho, nebo na něj útočit; anebo jako něčí ideologii, která stojí proti někomu jinému, místo abychom ji viděli jako prostředí, kde se všichni učíme, co znamená komunikovat v lásce, kterou dáváme i přijímáme. Vyprávět znamená pochopit, že naše životy jsou propojeny do jediného děje a že každý z mnoha hlasů je nenahraditelný.

Nejkrásnější rodina, která je hlavním aktérem, a ne problémem, je taková, jež dokáže na základě svého svědectví komunikovat krásu a bohatství vztahu mezi mužem a ženou i vztahu mezi rodiči a dětmi. Nebojujme za obranu minulosti, ale s trpělivostí a s důvěrou pracujme ve všech oblastech našeho každodenního působení pro vytváření budoucnosti.

Celý text poselství

 

Světový den sdělovacích prostředků 2015

 

Chválíme Tě a dobrořečíme Ti, Bože, že jsi osvítil mysl lidí, takže vynalezli nové sdělovací prostředky.
Dej, ať jsou – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější komunikační prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.

Pane, neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás z nebezpečí zneužívání těchto darů, které jsi nám dal z tvé moudrosti a lásky.

Veď svým Svatým Duchem ty, kdo jsou za tyto prostředky zodpovědní, ať pracují v lásce, ať respektují lidskou důstojnost, ať vždy zasévají dobré semeno a ať bdí, aby do něj nepřítel nikdy nezasel koukol.

Osvěcuj všechny čtenáře, posluchače, diváky a uživatele, abychom vyhledávali prameny živé vody, abychom se naučili vyprávět a ne jen konzumovat informace.

Amen