Svatý Josefe, při nás stůj,
dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí,
bychom žili v bázni Boží.
Ve ctnostech vždy prospívali
a do nebe se dostali.

Tak dnes k tobě voláme,
a tvou lásku žádáme.
Přijmi klíče našeho domu
odvrať od nás vždy pohromu.

Budiž strážcem všeho statku,
nedej místa nedostatku.
Uč nás Boha milovat,
hříchu se vždy varovat,

ať jsme živi zde na světě,
jako tys žil v Nazaretě
s Marií a Ježíšem
na věky věků. Amen.