Jak jistě víte, již za 9 dní se v Praze koná evangelizační akce s názvem
DNY VÍRY.

Cílem je formou městských misií oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Misie budou probíhat na celém území hlavního města Prahy od 29.5. do 6.6. 2015. 

Více info: zde

Pokud se nemůžete zúčastnit přímo v Praze, nabízím neméně důležitou možnost, jak se zapojit a tuto akci podpořit i na dálku, a to modlitbou. "Pražané" potřebují podporu i vás "mimopražských". Spojme se s Otcem, Synem i Duchem svatým v modlitbě za zdárný průběh celé akce, abychom byli těmi správnými nástroji v Boží ruce, která se bude dotýkat všech, se kterými se setkáme.
 

NEBESKÝ OTČE,
chválíme tě, že jsi poslal na svět
svého milovaného Syna Ježíše.
Děkujeme ti, že smíme být tvými dětmi
a můžeme se radovat z tvé přítomnosti.
Děkujeme ti, že i nás posíláš
k lidem tohoto města.
Prosíme tě, dej svým služebníkům,
aby tvoje slovo hlásali s veškerou odvahou,
a ty přitom zasahuj svou mocí,
aby se skrze jméno
tvého svatého služebníka Ježíše
dála uzdravení, znamení a divy
(srov. Sk 4,29–30)

 

PANE JEŽÍŠI,
prosíme tě, abys to byl ty sám,
kdo bude procházet ulicemi Prahy
během pražských Dnů víry v červnu 2015.
Prosíme tě, abys šel před námi
a nám dal milost, abychom tě následovali,
kamkoliv půjdeš, a šli tam,
kam nás pošleš – k mladým, rodinám,
dětem, lidem osamoceným i dříve narozeným.

 

DUCHU SVATÝ,
víme, že bez tvé pomoci nemůžeme dělat nic.
Otec nám ale slíbil, že jistě přijdeš k těm,
kteří tě prosí. A tak tě prosíme,
abys nás vedl svým vnuknutím
a připravoval si už teď srdce těch,
kteří se během těchto Dnů víry setkají
se zvěstí o Ježíši Kristu.
Učiň v jejich srdcích půdu úrodnou
a nám dej správná vnuknutí, slova i skutky,
abychom sjednoceni v jeho jménu
byli věrohodnými svědky evangelia dnes.

Modlitba za Dny víry