Dnes 22. 5. slavíme svátek sv. Rity z Cascie...

Jsi zrovna v nějaké beznadějné situaci?
Prožíváš obtížné zkoušky a nevíš si rady ve vztazích v rodině, v manželství?
Nebo se hromadí jiné problémy, překážky a jejich řešení se zdá být nemožné?

Pak je sv. Rita patronkou i pro Tebe. ;-)

sv. Rita

Zdroj: http://cezmin.wz.sk/Obrazkysvate1.htm

 

Byla manželkou, matkou, vdovou, řeholnicí...

Je patronkou:
- v bezvýchodných situacích a obtížných zkouškách;
- zoufajících žen i žen neplodných a rodičovství;
- nešťastných manželů; vzývána při manželských problémech
- a pomocnice proti neštovicím

Atributy:
Růže, trnová koruna, med, víno, fíky

Životopis pro meditaci

 

Modlitba se sv. Ritou

Svatá Rito, svěřujeme se Ti do Tvé mocné přímluvy před Bohem. Ty, která jsi žila jako žena, pomoz našim rodinám, aby neustále nalézali zdroj lásky, věrnosti a pokoje. Ty, která jsi zažila radost z mateřství, osvětluj naši mládež, aby kráčela cestu podél cesty z evangelia, a mohla vytrvat v hledání Pravdy. Ty, která jsi zažila smutek pozůstalé vdovy, učíš nás odpouštět těm, kteří nás urážejí a utěšuješ všechny, kdo trpí. Ty, která jsi bez výhrad následovala Mistra a opatrovala ve svém srdci a na čele znamení Jeho bolestí, rozšíř naši touhu opravdově a souvisle žít náš křesťanský život, abychom mohli růst v lásce k Bohu a s Jeho svědectvím a radostí  i k našim sousedům. Amen.

______________________________________________

Svatá Rito, prosím tě oroduj za mne,
neboť se nacházím
v krizi smutku a únavy;
trpím úzkostí pro nemoc,
trápím se nedostatkem odvahy;
nedůvěřuji dostatečně Boží dobrotě;
neumím se smířit s cestou kříže;
nedávám svoje utrpení do vykupitelského toku společenství svatých a Kristova mystického těla;
nenabízím své rodině zdroje tvé něžnosti;
nežiji lásku s odpuštěním;
nesmiřuji lidi;
neprožívám blaženost křesťanské věrnosti;
nelítám na křídlech modlitby;
nestávám se vínem radosti a často nenacházím správná slova chvály a díků vůči jiným.
Svatá Rito, prosím tě oroduj za mne,
abych měl dostatek lásky k Bohu a k bližním;
abych měl dost víry a důvěřoval Bohu i v mlze;
abych měl dost naděje a viděl daleko, až k nebeské blažené věčnosti.

Další modlitby ke sv. Ritě

Závěrečná modlitba z breviáře:
Prosíme tě, Bože, dej nám moudrost kříže a statečnost, kterými jsi štědře obdařil svatou Ritu; ať všechna svá soužení spojujeme s utrpením Kristovým, abychom dosáhli podílu na jeho velikonočním tajemství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.


Doporučuju shlédnout film o sv. Ritě:
Svätá Rita (DVD)