3. Modlitba vyznání hříchů, které zhanobily jednotu Těla Kristova

Modleme se, aby skrze přiznání hříchů, které trhaly jednotu Těla Kristova a zraňovaly bratrskou lásku, byla narovnána cesta ke vzájemnému smíření a společenství všech křesťanů naší země.

Milosrdný Otče, tvůj Syn v předvečer svého utrpení prosil za jednotu všech, kteří v něho uvěří: oni však, odporujíce jeho vůli, se postavili proti sobě, rozdělili se, vzájemně odsoudili a spolu bojovali....
Naléhavě tě prosíme o odpuštění a o dar kajícího srdce, aby všichni křesťané této země, smíření s tebou a vzájemně mezi sebou, mohli zakusit radostnou zkušenost plného společenství a jednoty v duchu. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu 20. června 2015)

Zdroj: facebookový profil Tiskové střediska ČBK