4. Modlitba vyznání vin v konkrétních historických okolnostech naší země, Mistr Jan Hus

Vzájemných zranění a roztržek mezi křesťany naší země bylo během uplynulých šesti staletí mnoho. Připomeňme si s lítostí a kajícností aspoň některé a prosme za odpuštění.
Před šesti staletími byl v Kostnici odsouzen a upálen Mistr Jan Hus, kněz, který se upřímně snažil o reformu Církve. Vytrvale hájil pravdu tak, jak ji poznal. Modleme se, abychom dokázali porozumět jeho reformnímu úsilí, i když máme jiný názor. Kéž nás horlivost Mistra Jana Husa i dalších svědků v jejich úsilí o čistotu Kristovy Církve již dále nerozděluje.

Milosrdný Bože, ty, který jediný znáš srdce lidí a který jediný dovedeš spravedlivě soudit ale i milosrdně odpustit všem zúčastněným na této bolestné události, Mistru Janu Husovi, i jeho stoupencům a odpůrcům, prosíme tě, dej, aby nás už tato tragická událost i její následky nadále nerozdělovaly. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu 20. června 2015)

Zdroj: facebookový profil Tiskového střediska ČBK