Přímluvná modlitba vztahující se k husitskému hnutí

Tragická smrt Mistra Jana Husa způsobila hlubokou ránu v srdcích mnohých křesťanů naší země, které jeho úsilí o reformu církve inspirovalo a oslovilo. Horlivá snaha obhajovat jeho myšlenky na jedné straně a na straně druhé je potlačovat, proměnila duchovní zápas v ozbrojený konflikt se všemi negativními důsledky, jaké takové násilné řešení má. Prosme Boha za odpuštění tragických událostí těchto bratrovražedných bojů a také za to, abychom dnes dovedli tuto dobu vnímat s pochopením.

Milosrdný Bože, prosíme tě za odpuštění všeho násilí a vší nenávisti v této době a prosíme, dej nám, aby tato bolestná minulost neovlivňovala negativně naše vzájemné vztahy ani pohledy na Církev ze strany těch, kteří stojí mimo ni, ale abychom ve vzájemné spolupráci usilovali vydávat všem svědectví vzájemné lásky a jednoty i přes odlišné přístupy k naší minulosti. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu 20. června 2015)

Zdroj: facebookový profil Tiskového střediska ČBK