6. Přímluvná modlitba odkazující na dopady třicetileté války, konfesního a náboženského pronásledování

Třicetiletou válkou vyvrcholilo zneužití konfesního rozdělení Evropy k mocenskému boji. Vojska pod protestantskou i katolickou vlajkou se nezabíjela jen navzájem v bitvách, ale plenila zemi a vraždila obyvatelstvo. Vítěz pak na získaných územích povolil jen svoji konfesi. Proto muselo odejít mnoho vzácných synů a dcer našeho národa, mezi nimi i Jan Amos Komenský. Exil, vyhnání a potlačování náboženské svobody probíhaly od 15. století s jistými přestávkami až do konce 20. století. Kromě svobody vyznání byly jejich příčinou i otázky politické, národnostní a hospodářské.
Rovněž chceme přiznat nesnášenlivé chování vůči Židům během celých staletí. Ti byli mnohdy nespravedlivě obviňováni a pronásledováni až k pokusu o vyhlazení během Druhé světové války.


Prosme Boha za odpuštění nespravedlivého pronásledování pro konfesní či náboženskou odlišnost. Protože jsme svědky ještě horších událostí v dnešním světě, prosme Boha též za to, aby ani v dnešní době nebyl nikdo z těchto důvodů pronásledován.

 

Bože, který jsi dobrým Otcem všech lidí, prosíme tě, odpusť všechny křivdy minulosti a zabraň násilníkům dnešní doby všude ve světě vraždit a pronásledovat masy nevinných lidí. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu 20. června 2015)

Zdroj: facebookový profil Tiskového střediska ČBK