"Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci."
(z dnešního evangelia - Lk 2, 51)

 

Dnes jsme slavili památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie, proto nabízím na sklonku tohoto dne inspiraci k modlitbě:

Modlitba k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdceje mým útočištěm a cestou,
která mne vede ke Kristu.
Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

 

Litanie k Srdci P. Marie

Litanie k srdci Panny Marie