7. Modlitba za osobu Mistra Jana Husa jako znamení rozdělení

Nacionalistické postoje druhé poloviny 19. století využívaly pro své ospravedlnění postavu Mistra Jana Husa. Interpretace jeho myšlenek a díla byly na jedné straně jedním z iniciačních impulzů pro ideu samostatného státu, na druhé straně však vyvolaly po vzniku republiky rozdělení a oboustranné urážky, které nebyly přínosem pro život společnosti. Myslíme především na protikatolické nálady spojené se vznikem první republiky, se stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí nebo s formou oslavy Husova výročí v roce 1925.
Modleme se za odpuštění všeho toho, co nebylo dobré, a také za to, aby tyto roztržky poměrně nedávné minulosti zcela vymizely ze srdcí dnešních křesťanů i všech lidí naší země. Prosme za to, aby postava Mistra Jana Husa natrvalo přestala křesťany naší země rozdělovat.

Milosrdný Bože, ty znáš srdce nás všech. Ty víš, že za minulost neneseme odpovědnost, ale neseme její důsledky. I když jsme se, díky tvé milosti, k sobě navzájem velmi přiblížili, pomoz nám zcela překonat stíny minulosti v našich srdcích. Ačkoliv sami nejsme schopni završit proces přibližování k úplné jednotě tvé Církve, dej, abychom měli upřímnou touhu po jednotě v lásce a trpělivě nesli bolest rozdělení. Kéž se to stane důležitým příspěvkem k plné jednotě tvé Církve. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

 

8. Modlitba s připomínkou zneužití Husovy osoby komunistickým režimem

Je neblahou skutečností, že totalitní režimy často zneužívaly památky a úcty k význačným křesťanům a světcům pro své cíle. O to se snažil i komunistický režim, který si Jana Husa přivlastnil tím, že ho líčil jako sociálního revolucionáře a tím předchůdce komunistů. Chtěl zcela zakrýt náboženský a duchovní rozměr jeho osobnosti. V hlavách mnohých lidí tak poškodil jeho obraz a oslabil úctu k němu. Modleme se, aby byl překonán tento záměrně pokřivený obraz Mistra Jana a aby ho národ znovu poznal jako svědka Kristova a horlivého reformátora církve.

Všemohoucí a milosrdný Bože, prosíme tě, očisť v srdcích všech lidí našeho národa pohled na tvého Syna, Ježíše Krista, a na jeho věrné služebníky, kterých měl náš národ během svých dějin mnoho. Prosíme tě, dej, ať všichni obyvatelé naší země pochopí, že jejich dobrá a šťastná budoucnost je jedině v Ježíši Kristu. Ať k tomuto jejich poznání přispěje i letošní šestisté výročí tragické smrti Mistra Jana Husa. Skrze téhož Krista, našeho Pána.
Amen

(Bohoslužba smíření k Husovu jubileu 20. června 2015)

Zdroj: Facebookový profil Tiskového střediska ČBK