Dnes slavíme svátek Panny Marie Královny.

Připomínáme si slova II. vatikánského koncilu:
"Maria byla vzata do nebeské slávy a povýšena od Pána za Královnu celého tvorstva."

Papež Pius XII. v souvislosti se zavedením svátku prohlásil:
"Maria je Královna především pro velikost své duše a pro vznešenost darů,
kterých se jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své lásky a své starostlivé mateřské pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu."
(více informací o svátku)

Nebojme se i my prosit o Její přímluvu dnes trochu delší formou než jsme zvyklí z běžné modlitby Zdrávas Královno:

 

Zdráva buď, Panno Maria,
ó Královno,
ty jsi Panna ušlechtilá,
ó Královno Maria.

Matka jsi milosrdenství,
ó Královno,
život a pramen radosti,
ó Královno Maria.

Po Bohu naše naděje,
ó Královno,
přímluva tvá nám prospěje,
ó Královno Maria.

K tobě voláme v soužení,
ó Královno,
synové Evy vyhnaní,
ó Královno Maria.

K tobě voláme lkajíce,
ó Královno,
k tobě vzdycháme plačíce,
ó Královno Maria.

V tomto slzavém údolí,
ó Královno,
neopouštěj lid ubohý,
ó Královno Maria.

Ty jsi naše přímluvkyně,
ó Královno,
nás dítek svých zastánkyně,
ó Královno Maria.

Obrať k nám soucitné oči,
ó Královno,
a přispěj nám svou pomocí,
ó Královno Maria.

Po vezdejším putování,
ó Královno,
splň nám naše vroucí přání,
ó Královno Maria.

Ukaž nám Ježíše svého,
ó Královno,
svatý plod života tvého,
ó Královno Maria.

Matko naše milostivá,
ó Královno,
přesladká a dobrotivá,
ó Královno Maria.

(Mariánská antifona z breviáře a píseň z kancionálu č. 815)