Papež František vyzval k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině:

Vybízím vás, abyste zintenzivnili svoje modlitby“ na úmysl biskupské synody, aby „uzrálo pravé duchovní rozlišování, nalezla se konkrétní řešení a poskytla se pomoc v mnoha těžkostech a vážných výzvách, kterým dnes musí rodina čelit“. 

„Prosím vás, abyste tuto modlitbu neopomíjeli. Všichni – papež, kardinálové, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící laici – všichni jsme povoláni modlit se za synodu. Toho je zapotřebí a nikoli řečí! Vybízím k modlitbě všechny i ty, kdo se cítí vzdálení, anebo už nejsou zvyklí se modlit.

 papež Františekfotka z loňské synody o rodině

 

Českou biskupskou konferenci bude na tomto shromáždění zastupovat královéhradecký biskup Jan Vokál, který říká: "Když se Svatého otce Františka novináři už po několikáté ptali, co všechno by Synoda mohla změnit v církevním učení, moudře odpověděl, aby se místo dotazů na změny raději intenzivně modlili ke Svaté rodině za dary Ducha Svatého pro účastníky Synody. O tuto modlitbu, jejíž slova Svatý otec napsal, tedy prosím i já Vás."

 

Modlitba Svatého otce Františka za Synodu o rodině

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž příští biskupská synoda
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

 

(převzato a upraveno z www.bihk.cz a www.tisk.cirkev.cz)