Dnes 5. 9. 2015 je to právě 18 let od smrti Matky Terezy.

19. října 2003 v průběhu Světového misijního dne byla papežem Janem Pavlem II. slavnostně prohlášena za blahoslavenou.

Matka Tereza

Více ze životopisu Matky Terezy

 

Nechme se Matkou Terezou inspirovat k modlitbě:

Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit.

Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň.

Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát.

Když jsem smutná, sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit.

Když jsem chudá, sešli mi někoho, kdo je chudší než-li já sama.

Když nemám čas, sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout.

Když jsem potupená, sešli mi někoho, koho bych mohla chválit.

Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit.

Když cítím nepochopení, sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout.

Když se necítím milována, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.

 

Matka Tereza
 
Bože, Otče všech lidí,
ty žádáš, abychom nesli lásku tam,
kde chudí jsou ponižováni,
radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.

Pomoz nám smířit
otce se synem,
matku s dcerou,
manžela s manželkou,
věřícího s tím,
kdo nemůže uvěřit,
a také křesťany, kteří se nemilují.

Ty nám otevíráš cestu ke smíření,
pomáháš k tomu, aby církev,
zraněné tělo Kristovo,
byla kvasem společenství
pro chudé této země
i pro celou lidskou rodinu.
 
 

Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako blahoslavená Matka Tereza ochotně prokazovali milosrdenství, a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(ze závěrečné modlitby breviáře)