Novéna NEK2015

2. den – pátek 9.10. 2015

„Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království“ /Lk 14,15/
 
bl. Terezie z Kalkaty /1910 - 1997/:
"Slavení mše svaté je pro mne životně důležité. Mohu být unavená nebo cestovat, ale nikdy se neopomenu denně zúčastnit mše svaté. Když dorazím na jakékoli místo, vždy tak učiním, i kdyby to mělo být minutu před půlnocí... Mší svatou přijímám obzvláštní sílu a odvahu, společenstvím a nazíráním úžasného tajemství se sjednocuji s mým Pánem Kristem a společně s ostatními tvoříme nádherné společenství. Nemohu srovnávat sílu, kterou přijímám od živého Krista skrze Jeho tělo a krev. Ježíšův odkaz pročišťuje duši člověka a utěšuje nepokojné srdce. To je zkušenost, které věřím.“
 
 
(z homilie indického biskupa Bernarda Morase, 31. května 2002, kostel Panny Marie v Hradci Králové)
Bůh se za nás ve mši sv. obětuje a nabízí svou pomoc.
Čím mám víc práce, tím je důležitější, abych si udělal čas na modlitbu, Boží slovo, mši svatou – prostě setkání s Pánem. Bez toho má vnější činnost postrádá sílu, hloubku, účinnost a význam.
 
Dokážu zajít na mši svatou, i když zrovna „nemusím“? Chápu, že nic cennějšího ve svém duchovním životě nemám?
 
Pane Ježíši, ty mi ve mši svaté nabízíš nevyčerpatelný poklad milostí, na přímluvu blahoslavené Matky Terezy tě prosím, abys mi dal stále lépe poznávat hodnotu mše svaté a schopnost o ní svědčit i druhým.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.