3. den – sobota 10. 10. 2015

„To konejte na mou památku“ (Lk 22, 19)
 
 
sv. Alfons Maria z Liguori (1696 – 1787):
„Všechny pocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu andělé svými službami a lidé svými pracemi, pokáním a mučednictvím, nikdy nemohly a nebudou moci vzdát Pánu tak velkou slávu jako jediná mše svatá... Všechny pocty tvorů jsou konečné, ale pocta, kterou přijímá Bůh v oběti mše svaté, je nekonečná, protože se tam přináší oběť nekonečné ceny.“
(P. Ant. Čala, O.P.: Podstata eucharistické oběti, Na hlubinu, ročník XII, č. 3)
 
Ježíš nabízí Bohu Otci oběť, která jako jediná je ho hodna. Každý kněz smí mít podíl na tom, že se po celém světě a v každou dobu slaví mše sv. Je to dar, je to radost. Kdokoliv z křesťanů je pozván k tomu, aby měl svou účastí podíl na tomto jedinečném díle. Dokážu také své bolesti a problémy obětovat za druhé a nabídnout Bohu k proměnění, k jeho oslavě?
 
Dobrý Bože, ty jsi náš Otec a Pán našeho života, chválíme tě za tvou moudrost a lásku a svěřujeme ti své těžkosti a obavy a prosíme na přímluvu sv. Alfonsa, abys v nás upevňoval naději, že můžeš všechno proměňovat v dobré.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 
Celá novéna je k dispozici na nek2015.cz