4.den – neděle 11.10.2015

„Pán můj a Bůh můj“ /Jan 20, 28/
 
sv. Terezie z Lisieux /1873–1897/:
„Kdyby lidé pochopili význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástup u vchodů do kostela“
http://citaty.net/autori/terezie-z-lisieux/
 
 
Bůh se nenechá odradit naší lhostejností, ale ve dne v noci je nám k dispozici ve svatostánku. Je zde přítomen jako pravý Bůh a pravý člověk. Kolik síly, bych zde mohl načerpat pro své denní úkoly...
 
Jak já dokážu reagovat na netečnost nebo zlou vůli druhých k mé osobě? Umím odpustit, dát novou šanci? Kolik mi jich už poskytl sám Bůh?
 
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvou nekonečnou trpělivost s mými hříchy a nedokonalostmi, za stále další možnosti k novému začátku. Na přímluvu sv. Terezie z Lisieux tě prosím, abych v tvé tiché a nenápadné přítomnosti v eucharistii probouzel touhu po pokoji a nacházel lásku ke všem lidem.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 
Celá novéna ke stažení na: NEK2015.cz