6.den – úterý 13.10.2015

„ Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebevse zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka“
/Flp 2,6v-v7/
 
sv. Klára z Assisi /1194 – 1253/:
„A přeji si, aby se těmto nejsvětějším tajemstvím prokazovala čest, klanění a Eucharistie byla ukládána na důstojných místech“
/Odkaz 3/
 
V adoraci si můžeme uvědomit neuvěřitelnou Boží pokoru a odvahu, s níž se Ježíš sklání k člověku, přijímá lidství a dokonce se stává pokrmem a nápojem, abychom měli sílu ho následovat. Tento fakt naší víry nás přímo sráží na kolena, abychom vzdali Kristu úctu a projevili vděčnost.
 
Dokážu aspoň občas navštívit Krista přítomného ve svatostánku? Hledáme my, duchovní správci našich kostelů, způsob, jak umožnit otevřený chrám i mimo mši svatou?
 
Dobrý Bože, klaníme se ti, přítomnému v Nejsvětější Svátosti a prosíme tě na přímluvu sv. Kláry, ať dokážeme stále obnovovat svou úctu k tobě a napodobovat tvou pokoru a lásku k nám ve vztahu k naším bratřím a sestrám.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 
Pokračování novény na: www.nek2015.cz