7.den – středa 14.10.2015

„Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“
/Jan 6,51/
 
sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231/:
„Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a krev. Tělo, které zrodila Panna, které viselo na kříži, leželo v hrobě, třetího dne znovu vstalo z mrtvých, zasedlo po pravici Otce - toto tělo církev každý den proměňuje a rozdává je věřícím. Když kněz vyslovuje slova: «Toto je moje tělo», podstata chleba se proměňuje v Kristovo Tělo."
/Glos sw. Franciszka, 2/1997, z polštiny přeložil: Radim Jáchym OFM/
 
Ani nejpreciznější teologická definice nemůže v plnosti vyjádřit skutečnost Boží přítomnost v Eucharistii. Tato nauka, aby byla pravdivou, se musí spojit s modlitbou, adorací, prožíváním mše svaté, s uváděním do praktického života.
 
Vzdělávám se ve víře? Snažím se Eucharistickému Kristu přiblížit nejen rozumem, ale i srdcem, všemi schopnostmi?
 
Pane Ježíši, děkujeme ti za dar mše svaté, a na přímluvu sv. Antonína tě prosíme za všechny teology, kněze a bohoslovce, aby s vděčností a úctou přistupovali ke slavení eucharistické oběti a dokázali svěřené lidi vést k hlubokému prožívání každé bohoslužby i modlitby.
AMEN
 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Pokračování novény na: www.nek2015.cz