8.den – čtvrtek 15.10.2015

„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“
/Žalm 34,9/
 
sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690/:
„Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky. A na oplátku od většiny lidí se mu dostává jen nevděčnosti skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chladnost a pohrdání, s jakou se chovají ke mně v této Svátosti lásky.“
/Zjevení Ježíše sv. Markétě/ http://www.farnost-laskov.cz/
 
 
Kolik lidí Boha v eucharistii přijímá se slabou vírou, bez touhy, bez /aspoň občasné/ svátosti smíření, jak mnoho je těch, kdo neslyšelo o Boží lásce k člověku tak, aby v něj mohli uvěřit a přijmout za svého Pána a setkávat se s ním u stolu Slova i stolu eucharistického.
 
Co dělám proto, aby první svaté přijímání našich dětí nebylo jedním z posledních? Jak bojuji s rutinou a zvykovostí? Toužím po tom, aby i ostatní lidé mohli poznat Krista?
 
Pane Bože, jsi dobrý ke všem lidem, i k těm, kdo tě neznají. Odpusť naši lhostejnost i liknavost a na přímluvu sv. Markéty Marie nám dej novou touhu po tobě a odvahu otevřít se těm, kdo tě vědomě i nevědomě hledají.
AMEN

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Dokončení novény na: www.nek2015.cz