Papežská misijní díla i letos vybízejí k vytvoření společného
Misijního Mostu Modlitby (MMM),
a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21.00 hod.

Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.

 

 

Misie bez modlitby nemohou existovat. Věnujme tedy na tento úmysl své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do tolika potřebných míst světa. Také Svatý otec vybízí celý svět k modlitbě za misie.
Více informací na www.missio.cz

 

Patronkou misií je sv. Terezie z Lisieux, obraťme se proto s prosbou i o její přímluvu:

Sv. Terezie z Lisieux, ty ses zasloužila o to, abychom tě uctívali jako patronku misií na celém světě; rozpomeň se na svoje vroucné tužby za svého pozemského života, aby kříž Ježíše Krista byl známý na celém světě a aby se evangelium hlásalo až do konce časů. Pomáhej, prosíme, kněžím, misionářům a celé Matce Církvi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.

Svatá Terezie od Dítěte Ježiše, patronko misií, oroduj za nás!