"Milí přátelé, máme možnost se duchovně připravit na blížící se Národní eucharistický kongres v Brně také touto novénou," říká o. Jan Linhart, biskupský vikář HK, zástupce vedoucího Přípravné skupiny NEK.

NEK
 

1.den – čtvrtek 8.10.15

„Udělejte všechno, co vám řekne“ /Jan 2,5/
 
sv. Jan Pavel II. (1920–2005):
"Právem viděl křesťanský lid ve své zbožnosti vždy hlubokou spojitost mezi uctíváním Matky Boží a kultem Eucharistie. Tato skutečnost je zjevná jak v západní, tak ve východní liturgii, v tradici řeholních společností, v spiritualitě soudobých náboženských hnutí, i mezi mládeží, a v pastoraci na mariánských poutních místech. Maria vede věřící k Eucharistii."
/z encykliky Redemptoris Mater, čl.44/
 
 
Eucharistie je vyjádření naprosté vydanosti Boha člověku – Bůh udělá maximum, aby se nám mohl přiblížit. Co asi Maria prožívala při mši svaté? Jako žena, která odevzdala Bohu svůj život, nejlépe pochopila tajemství Boží lásky v eucharistii. Jak k ní přistupuji já? Umím, s podobnou důvěrou jako Maria, říci Pánu: „ať se mi stane podle tvého slova“? Co mi v tom vadí? Co zkusím změnit?
 
Panno Maria, děkujeme ti za příklad odvahy a skutečné víry, s kterou jsi sloužila vtělenému Kristu a prosíme tě o přímluvu, abychom v Eucharistii nacházeli sílu a světlo k tomu, že budeme věrně následovat Krista a konat jeho vůli.
AMEN
 
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
 
(Pokračování novény pro další dny naleznete na nek2015.cz)