Modleme se zvláště tento týden za manželství. Neboť jak zní motto letošního právě probíhajícího národního týdne manželství:

"Manželství je víc než kus papíru."

Pro inspiraci můžeme použít slova modlitby manželů od P. Vojtěcha Kodeta:

Pane Ježíši,
děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti.
Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval,
a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.

Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,
celou svou duší a celou svou bytostí.

Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého,
abychom naše manželství i náš vztah k Tobě nežili z vlastní síly
ani podle našich představ.

Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému
a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak, jako Ty přijímáš nás.

Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou a prosíme o Tvou milost,
abychom vytrvali v lásce a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem,
protože toho sami ze sebe nejsme schopni.

Odevzdáváme se Ti zcela a úplně,
protože Ty nás k tomu zveš
a Ty ses nám takto odevzdal jako první.

S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou
další dny svého života, svoje stárnutí i čas a způsob své smrti.

Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého
a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění.

Dej nám, prosíme, tu milost,
abychom se stali zcela závislými na Tobě.

Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši,
chraň a opatruj nás jako své vlastnictví.

Amen.

foto z "Cesty manželů" v Rokoli

Pro podrobnější rozjímání o manželství je k dispozici
Brožurka s texty k cestě manželů v Rokoli

"Maria, Matko Královno rodin,
vypros všem, kteří půjdou cestou manželů
odpuštění, smíření, vzájemnou úctu, lásku, odvahu,
věrnost a především Boží požehnání.
AMEN"

Více o cestě manželů

 

Další nabídka modliteb na: www.modlitba.cz