Už zítra na 5. neděli postní 13. 3. 2016 začíná Týden modliteb za mládež a potrvá až do 20. 3. 2016.

Již tradičně se jedná o týden před Květnou nedělí a tedy také před diecézním setkáním mládeže, které se letos koná v sobotu 19. 3. 2016. Připojme se k této výzvě našich biskupů a modleme se za mladé a za sebe navzájem.


Titulní strana brožurky s texty

 
Podle ředitele Sekce pro mládež ČBK P. Jana Balíka existují tři cíle Týdne modliteb za mládež: "Za prvé doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, letos především za Světový den mládeže v Krakově, za druhé pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve, a za třetí vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev."
 
I letos Sekce pro mládež České biskupské konference (ČBK) připravila brožurku k tomuto účelu. Navržené přímluvy jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Na následujícím odkaze si můžete stáhnout brožurku k vytištění nebo uložení do mobilu, abyste ji měli celý týden po ruce:

https://tmm.signaly.cz/

 

"...Modlitba je dýcháním duše, nejzákladnější životní funkcí. Pokusit se definovat, co je modlitba, je stejně nesnadné, jako ptát se, co je to život anebo láska...
Modlit se člověk naučí jedině modlením!
Je možné žít i bez modlitby, to vidíme často kolem sebe. Ale je zapotřebí si uvědomit, že takový člověk žije velmi omezeně, podobně,jako člověk může žít bez ruky, bez nohou, ale zbavuje ho to mnoha možností. A tak homo sapiens je skutečným a plnohodnotným člověkem, rozvinutým a bez omezení, když se stane homo orans, to je člověkem modlícím se..."
(z úvodního slova biskupa Mons. Pavla Posáda)