sv. Rita

Dnes (tak trochu ve stínu Nejsvětější Trojice) slaví svátek sv. Rita, nezapomeňme ji prosit o přímluvu:

Svatá Rito,
trpěla jsi tak, jako trpím teď já.
Modlila ses tak, jako se teď modlím já.
Bála ses tak, jako se bojím já.
Plakala jsi tak, jako pláču já.
Toužila jsi po radostném a pokojném srdci, tak jako já.
Prosila jsi o lásku, jako prosím dnes já.
Věřila jsi Bohu tak, jako mu věřím i já.


Svatá Rito, děkuji Ti, že mi příkladem svého bolestného života dáváš naději na věčný život. Nechť Ježíš vyslyší každou Tvoji prosbu, nechť Panna Maria vezme pod svou zázračnou ochranu každé dítě, které prosí. Navěky buď sláva Bohu, který nás vyslyší, protože v něj máme velikou důvěru. Amen.

Další modlitby a novéna ke sv. Ritě

Více o sv. Ritě: catholica.cz