Dnešním dnem (tedy pátkem po Nanebevstoupení Páně) začíná SVATODUŠNÍ NOVÉNA - tj. 9 dní modliteb za vylití Ducha sv. před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. 
 

Připojme i svoji modlitbu a nechme se inspirovat např.:
touto svatodušní novénou od P. V. Kodeta

...případně Litaniemi k Duchu svatému

Pokud nemůžeme modlitbě věnovat tolik času, modleme se denně např. alespoň tuto modlitbu:


Modlitba k Duchu Svatému

Věřím v Ducha Svatého,
věřím, že může odstranit moje předsudky,
věřím, že může změnit moje návyky,
věřím, že může přemoci moji lhostejnost,
věřím, že mě může nadchnout k lásce,
věřím, že mě může zbavit zlého,
věřím, že mi může dát odvahu k dobrému,
věřím, že může přemoci zármutek,
věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu,
věřím, že mi může dát sílu v utrpení,
věřím, že mi může dát na pomoc bratra,
věřím, že může proniknout moji bytost,
věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti.

Duchu Svatý, přijď do mého srdce,
dej mi trpělivost, laskavost, pokoru
a nauč mne odpouštět,
aby i mně bylo odpuštěno.
Amen