Neděle 8. 5. 2016 je mj. také světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky. Světový den sdělovacích prostředků je jako jediný ustavený 2. vatikánským koncilem a slaví se v neděli před slavností Seslání Ducha svatého.

Tématem letošního poselství papeže Františka k Světovému dni sdělovacích prostředků je vztah mezi komunikací a milosrdenstvím. Věnuje se lidskosti na sociálních sítích nebo při emailové komunikaci:

"...Komunikace má sílu vytvářet mosty, posilovat setkávání a začleňování a tím obohacovat společnost. Jak krásné je vidět, že se lidé snaží pečlivě volit slova a gesta, aby překonávali neporozumění, uzdravovali zraněné vzpomínky a vytvářeli mír a soulad. Slova mohou budovat mosty mezi lidmi, rodinami, společenskými skupinami i mezi národy, a to jak ve fyzickém, tak i v digitálním prostředí. Slova i skutky by nám tedy měly pomáhat, abychom vyšli z bludných kruhů odsuzování a pomsty, do jejichž pasti i nadále padají jednotlivci i národy a které vedou k nenávistným prohlášením. Oproti tomu slovo křesťana si bere za cíl růst společenství a má-li někdy neúprosně odsoudit zlo, i tehdy se snaží nepřerušit vztah a komunikaci.
...
Rovněž e-mail, SMS-ka nebo chat mohou představovat plně lidskou formu komunikace. Nikoli technologie určuje, zda je komunikace autentická, či ne, ale srdce člověka a jeho způsobilost dobře používat prostředky, které jsou mu k dispozici...
Digitální prostředí je prostorem a místem pro setkávání, kde můžeme druhého pohladit nebo zranit, vést plodnou diskusi nebo provádět morální lynčování. Prosím, aby svatý rok prožívaný v milosrdenství „nás učinil otevřenými pro dialog, abychom se lépe poznávali a chápali; kéž odstraní každou formu uzavřenosti a pohrdání a vypudí každou formu násilí a diskriminace."
Komunikace, její místa a nástroje umožnily mnoha lidem rozšíření jejich obzorů. To je Boží dar a zároveň veliká zodpovědnost. Tuto sílu komunikace rád označuji slovem „blízkost“. Setkání komunikace s milosrdenstvím je plodné do té míry, do jaké vytváří blízkost, jež o druhého pečuje, utěšuje ho, uzdravuje, doprovází a slaví s ním..."

Více se dočtete v poselství papeže Františka k 50. Světovému dni sdělovacích prostředků


"Ježíši, Božský Mistře, osvěcuj a veď nás ve svém milosrdenství,
aby byly sdělovací prostředky vždy využívány
k budování a k pozdvihování člověka
a nikdy ne k duchovní a lidské zkáze."

(z Modlitby za rozhlas a televizi od Paulínek)

 

modlitba
Převzato z www.paulinky.cz