(autorka obrázku: Jarmila Haldová 
u příležitosti pouti ke sv. Anně u Sedloňovského Černého kříže)

Se srdcem plným upřímné úcty
skláníme se před Tebou, slavná svatá Anno.

Tebe si Bůh vyvolil a oblíbil
a pro své mimořádné ctnosti
stala ses hodnou výsostné Boží milosti:
porodit Pokladnici všech milostí,
Požehnanou mezi ženami,
Matku vtěleného slova,
Přesvatou Pannu Marii.

Pro tuto velkou přízeň přijmi nás laskavě,
dobrá svatá Anno, mezi své opravdové ctitele.

Amen

Další modlitba ke sv. Anně

Nový oltář u Sedloňovského Černého kříže,
který byl v sobotu během poutě ke sv. Anně požehnán


další fotogalerie: www.sedlonov.cz