Již zítra, 4. září 2016 bude Matka Tereza papežem Františkem prohlášena za svatou, modleme se tedy jejími slovy:

 Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit.

Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň.

Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát.

Když jsem smutná, sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit.

Když jsem chudá, sešli mi někoho, kdo je chudší než-li já sama.

Když nemám čas, sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout.

Když jsem potupená, sešli mi někoho, koho bych mohla chválit.

Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit.

Když cítím nepochopení, sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout.

Když se necítím milována, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.

 

Modlitba Matky Terezy:

Pane dej,abychom nesli lásku tam,
kde chudí jsou ponižováni,
radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.

Pomoz nám smířit
otce se synem,
matku s dcerou,
manžela s manželkou,
věřícího s tím,
kdo nemůže uvěřit,
a také křesťany, kteří se nemilují.

Ty nám otevíráš cestu ke smíření,
pomáháš k tomu, aby církev,
zraněné tělo Kristovo,
byla kvasem společenství
pro chudé této země
i pro celou lidskou rodinu.

Matka Tereza

 

Pane, učiň mě nástrojem
svého pokoje.
Nestarám se o zbraně, Pane:
chci pouze vnášet tvůj mír do světa.
Pane, kde vládne pokoj,
tam jsou ozbrojené mysli i srdce.
Kde vládne pokoj,
vyprazdňují se válečné zbrojnice.
Kde vládne pokoj,
tam zní písně lásky a bratrství.

 

Modlitba Matky Terezy za kněze:

Maria, Matko Ježíšova,

rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.

Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.
Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.
Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.

Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.
Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.

Vkládej Ježíše stále na jejich rty,
aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.

Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,
miluj je a přinášej jim radost.

Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících
a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.

Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,
celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.

Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.
Dej jim kus svého srdce,
tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,
aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.

Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.
Amen