Zveřejňujeme výzvu České biskupské konference, která se týká modliteb za mír a rozeznění zvonů 1. ledna 2017, kdy si katolická církev připomíná Světový den modliteb za mír.


Česká biskupská konference, v návaznosti na poselství papeže Františka k 1. lednu 2017, vyzývá kněze a duchovní, aby během novoročních bohoslužeb přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě:

Pane, věříme, že nic není nemožné,
pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou.
Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu,
které je silně zkoušeno tragédií války
“. 

Současně také vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby v neděli 1. ledna 2017, kdy slavíme Světový den modliteb za mír, ve 12 hodin rozezněli ve svých farnostech na několik minut zvony. Tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit podporu všem mírovým snahám na Blízkém východě a připomenout oběti bojů v této části světa.

Převzato z www.cirkev.cz

Modlitba za mír

Modlím se k Tobě,
Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas
– vždyť je to hlas všech obětí všech válek
a všeho násilí mezi jednotlivými národy;
slyš můj hlas, když Tě prosím
a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti
a radost ze společenství;
slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi
a v každé epoše dějin, kteří nechtějí válku
a jsou připraveni kráčet cestami míru;
slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu,
abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist láskou,
na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti,
na bídu sebezáporem,
na válku mírem.
Bože, slyš můj hlas
a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!

sv. Jan Pavel II.