"Modlitba je klíč,
který otevírá Boží milosrdné srdce."

(Tweet papeže Františka z 28. února)

 

 Postní modlitba

Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej tuto postní dobu,
aby se mi stala dobou dobrého cvičení – cvičení ve vnitřní svobodě.
Netěším se sice na postní dobu, ale vím, že mi udělá dobře.

Požehnej tuto postní dobu,
abych se v ní dokázal odpoutat ode všech nezdravých návyků.

Uč mě, jak se odříkáním osvobozovat od svých závislostí
a jak znovu pocítit,
že mohu pořád ještě svobodně nakládat se sebou samým
a že nemusím být závislý na svých potřebách.

Dej, ať je letošní postní doba pro mě časem vnitřního očištění a obnovy,
abych se dokázal oprostit od starých návyků
a mohl začít znovu vědomě žít,
abych dokázal vědomě jíst a vědomě prožívat přítomný okamžik,
aniž bych hned všechno, co se ve mně začíná hlásit ke slovu,
potlačoval jídlem nebo nějakou činností.

Požehnej tuto postní dobu,
aby mě obnovila a osvěžila a aby očistila mou duši.
Tak ve mně o Velikonocích rozkvete nový život skrze Krista, našeho Pána.

(Modlitba je převzata z knihy Moje modlitební kniha od A. Grüna)

 

Postní dobu provází, jak víme, půst, almužna a modlitba. A jak se právě v postní době více zaměřit na modlitbu? Přinášíme pár tipů: