Modlitební akce "24 hodin pro Pána" je vyhlášena na období
pátku 24. a soboty 25. března.


Je celosvětovou aktivitou, která vznikla na popud papeže Františka v roce 2014.

Papež pozval všechny diecéze světa, aby se propojily a uspořádaly vždy před 4. nedělí postní velkou příležitost ke svátosti smíření a adoraci.

autor: Roman Albrecht

Je to výzva a pozvánka pro každého z nás, abychom si udělali čas na našeho Pána. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti a naslouchat jeho slovu.

 

Papež František zahajuje tuto iniciativu kající bohoslužbou ve vatikánské bazilice sv. Petra, přistoupí ke svátosti smíření a zpovídá.

24 hodin pro Pána

Diecéze a farnosti se k této výzvě připojují dle svých možností či zvyklostí. Je to příležitost ke ztišení, rozhovoru s knězem, modlitbě, svátosti smíření apod.

V brněnské diecézi proběhne např. tzv. Nikodémova noc.

V pražské arcidiecézi bude probíhat "24 hodin pro Pána" od pátku 24. března od 18 hod. do soboty 25. března 18 hod. po celou noc i celý den v kostele Panny Marie Sněžné, v kapli sv. Michaela, archanděla. Plakát ke stažení zde.

Program v ostatních diecézích