Z rozhodnutí ČBK se již od roku 1991 slaví den Zvěstování Páně 25. 3. také jako Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Jsou pořádány různé přednášky, pochody pro život a modlitební shromáždění.


Můžete v této souvislosti využít přímluvy připravené Hnutím pro život, které doporučil pan kardinál Dominik Duka.

Bůh každému člověku říká: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě.“ S důvěrou mu svěřme své prosby:

Prosíme Tě, vyslyš nás.

1. Prosíme za služebníky církve, aby moudře hájili nedotknutelnost života člověka od okamžiku početí až po přirozenou smrt.

2. Prosíme za politiky, aby statečně odporovali zlu a upřímně hájili dobro, zvláště pokud jde o samotný lidský život.

3. Prosíme za laiky, aby s otevřeným srdcem pomáhali potřebným a vnášeli kulturu života do celé společnosti.

4. Prosíme za pracovníky ve zdravotnictví: aby se nestavěli do role Boží, ale stáli na straně bezbranných, nemocných a starých.

5. Prosíme za zemřelé nenarozené děti, které svěřujeme tvé lásce. Dej, ať jejich přímluva proměňuje jejich rodiče a svět, ve kterém žijeme.

Všemohoucí Bože, tvůj Syn spolu se Svatým Duchem konal mnohé věci již před svým narozením. Přijmi naše prosby, které Ti přinášíme skrze Krista našeho Pána.