V týdnu před Květnou nedělí 2.–9. 4. 2017 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni.

Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní:

„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“

(Lk 1,49)

 

"...Stále vidím tisíce a tisíce našich mladých lidí, kteří ještě nezaslechli Ježíšův hlas, neznají Pána a žijí daleko od jeho mentality a způsobu života, který jediný přináší pravý pokoj a pravou radost. Proto jsem nesmírně rád, že existuje týden modliteb za mládež, za ty, kteří se nemodlí a ani neumějí modlit, za ty kteří jsou mladí, ale neznají Krista. Jistě modleme se za všechny, ale zvláště za ty, kteří to nejvíce potřebují. Všechny, ke komu dojde toto slovo, moc prosím: modleme se, modleme se naléhavě a vroucně! Prosme milosrdného Otce za obrácení mladých lidí v naší zemi!

Těším se na týden společných modliteb za mladé lidi v České republice, prosím, vyzývejte k této modlitbě všechny, kdo jsou ochotní modlit se spolu s námi na tento úmysl, a už nyní vám všem a zvláště všem mladým lidem žehnám!"

Mons. Pavel Posád,
biskup delegát ČBK pro mládež

 

Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb za mládež (např. jako přímluvy ve mši sv.), ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech, během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Brožura obsahující přímluvy ke mši sv. ke stažení do mobilu