Dnešní neděle je věnována také modlitbám za sdělovací prostředky.

Připojme se i my. Děkujme a prosme nejen za Signály.

Převzato z webu: Paulínky