Do Celostátního setkání v Olomouci zbývají čtyři týdny. Tato akce bude významná nejen pro její účastníky z řad mladých, ale také pro Signály. Oslavíme zde 10 let existence komunitního webu signály.cz. Chtěli bychom oslovit novou generaci uživatelů. Do přípravy na CSM je zapojeno mnoho lidí z řad pracovníků i dobrovolníků Signálů, ti všichni ocení vaši modlitební podporu.

Každý týden najdete na blogu společenství Modlitba se signály.cz čtyři úmysly, které můžete zařadit do vašich modliteb. Díky, že na Signály nezapomínáte.

 foto: www.pixabay.com, CC0

 

Týden od 17. do 23. 7.

1. Chvalme Boha za desetiletou existenci komunitního webu signály.cz. Děkujme za všechno dobré, co se za tu dobu podařilo vybudovat.

Děkujeme Ti, Pane, za to, že před deseti lety mohl vzniknout komunitní web signály.cz. Děkujeme za všechny dobré plody, které Signály přinesly.

 

2. Od počátku existence Signálů, se zde registrovalo více než 30 000 uživatelů. Mnozí se už na Signály nevracejí, přesto na ně na všechny chceme pamatovat a vyprošovat jim požehnání.

Pane, prosíme pamatuj na všechny uživatele, kteří se kdy registrovali na Signálech. Provázej je na jejich životních cestách, žehnej jim a přiváděj je k sobě. Kéž hledají Tvoji tvář, kéž roste jejich víra, naděje i láska. 

 

3. Prosme za Realizační tým Signálů – koordinátora Vaška, šéfa vývoje Honzu, Alici z propagace a marketingu, šéfredaktorku Lenku a redaktorku Aničku.

Pane, prosíme, dej členům Realizačního týmu moudrost a sílu pro jejich práci. Veď Vaška, Honzu, Alici, Lenku a Aničku ať dobře slouží Tvému dílu.

 

4. Prosme za všechny mladé křesťany, kteří se chystají do Olomouce. Ať je toto setkání pro ně povzbuzením a novým impulzem na cestě k Bohu. Prosme také za ty, kteří váhají, zda přijet. Ať je jejich rozhodnutí správné.

Bože, ty znáš srdce mladých lidí, víš, co hledají a co potřebují. Prosíme otevři jejich oči, ať vidí, a jejich uši, ať slyší, a dokážou přijmout Tvé milosti a obdarování, které máš pro ně připravené v souvislosti s konáním Celostátního setkání mládeže v Olomouci.