Dne 1. září slavíme ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit výroční „Světový den modliteb za péči o stvoření“, který vyhlásil papež František v roce 2015.

Při této příležitosti papež František se svým bratrem Bartolomějem, ekumenickým patriarchou Konstantinopole, připravil poselství, ve kterém vybízí k úctyplnému a zodpovědnému vztahu vůči veškerému stvoření. Dále také apeluje na všechny, kteří zastávají vlivné pozice, aby naslouchali křiku Země a křiku chudých, kteří nejvíce trpí ekologickou nerovnováhou.

V dopise z roku 2015, ve kterém papež František oficiálně vyhlásil Světový den modliteb za péči o stvoření, se uvádí: "V souladu s Františkovým záměrem chceme i letos nabídnout „jednotlivým věřícím i celým společenstvím vzácnou příležitost k obnově osobního rozhodnutí být strážci stvoření, pozvedat k Bohu svůj dík za nádherné dílo, které On svěřil do naší péče, a prosit ho o pomoc při ochraně stvoření a o jeho milosrdenství ke hříchům spáchaným proti světu, v němž žijeme."

K celosvětové modlitbě za chválu a laskavou péči o přírodu a vůbec veškeré Stvoření se můžete připojit sami nebo ve společenství kdykoliv a kdekoliv tento den, nejlépe však v přírodě.

Modlit se můžeme třeba takto:

Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky vůči všem bytostem této země.
Bože milosrdenství, dovol nám přijímat tvé odpuštění
a předávat tvé milosrdenství do celého našeho společného domova.
Buď pochválen.

Amen.

(převzato z webu www.cirkev.cz)