Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami,
v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět.
Amen
(Benedikt XVI.)


Potřebujeme tě, Božské Dítě:
ty znáš očekávání a úzkosti našeho srdce,
znáš naše touhy a víš, co potřebujeme.
Vyslyš naše modlitby, požehnej těm, které milujeme,
doprovázej nás stále na cestě života, ty který jsi Bůh s námi.
Amen


Pane Jěžíši, Králi pokoje, přicházíš ve své velké lásce,
abys zůstával v každé chvíli s námi.
Jsi naším štěstím a přinášíš nám spásu.
V pokoře Ti odevzdáváme své modlitby,
svůj život a ty, které milujeme.


Ježíši, zářivá jitřní hvězdo, přijď!

Přijď a rozsviť v našich srdcích svě světlo.

Přijď a přines radost naší zemi.

Přijď se svým poselstvím pokoje a naděje.

Přijď mezi nás se svým královstvím.

Amen

 

 

 (Terézia Paprčková - obraz z kaple na DCŽM Vesmír)